search
Log In

User ummedu

Member for: 1 month (since Mar 13)
Type: Registered user
Full name:
Location: Vietnam
Website: https://umm.edu.vn/
About: UMM - Chương trình Đào tạo Năng lực toàn diện dành cho Quản lý cấp trung hàng đầu. Cung cấp đầy đủ các tư duy, mô hình, công cụ và đánh giá Quản lý mới nhất. Fanpage: https://www.facebook.com/UMMPhattrienNanglucQuanlycapTrungso1VN

Activity by ummedu

Score: 100 points (ranked #56)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Badges

Bronze

100 Club x 1
Verified Human x 1
...