search
Log In

User appigital

Member for: 1 month (since Dec 25, 2020)
Type: Registered user
Full name: APPigital
Location: Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://appigital.com/
About: APPigital là công ty tư vấn và phát triển công nghệ chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ thiết kế APP, tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp. APPigital là một trong các đơn vị tham gia vào quá trình đồng bộ và phát triển hạ tầng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.
#APPigital #thietkeapp #thietkeappmobile
Thông tin liên hệ:
Website: https://appigital.com
Mail: Appigital@gmail.com
Địa chỉ: Đà Nẵng, Việt Nam
Phone: 0888628697

Activity by appigital

Score: 100 points (ranked #55)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Badges

Bronze

100 Club x 1
Verified Human x 1
Autobiographer x 1
...