search
Log In
Ask Solus is a community edited knowledge base and support forum for Solus. We are not endorsed or supported by Solus Project.
–1 vote
77 views

angal@mangal

         .'Dlddddddddddd'.           OS: Solus 4.1 fortitude

      .'dddXMxdddddddddddddd.        Kernel: x86_64 Linux 5.5.6-149.current

    .dddddxMMM0;dddddddddddddd.      Uptime: 16m

   'dddddlMMMMMNcddddddddddddddd.    Packages: 823

  ddddddcWMMMMMMWlddddddddddddddd.   Shell: bash 5.0.11

 ddddddcWMMMMMMMMOddoddddddddddddd.  Resolution: 1366x768

.ddddd:NMMMMMMMMMKddNXod;clxldddddd  DE: GNOME 3.34.4

dddddcWMMMMMMMMMMNNddMMXl;d00xl;ddd. WM: BudgieWM

ddddlWMMMMMMMMMMMMMd;MMMM0:dlXMMXk:' WM Theme: Plata-Noir

dddoWMMMMMMMMMMMMMMddMMMMMWod;XMMMOd GTK Theme: Plata [GTK2/3]

.ddMMMMMMMMMMMMMMMMd:MMMMMMMkdlMKll  Icon Theme: korla

.;dk0KXNWWMMMMMMMMMdxMMMMMMMXl;lxK;  Font: Noto Sans 9

  'dddddddd;:cclodcddxddolloxO0Od'   Disk: 8.4G / 217G (5%)

   ckkxxxddddddddxxkOOO000Okdool.    CPU: Intel Core i5-3230M @ 4x 3.2GHz [42.0°C]

    .lddddxxxxxxddddooooooooood      GPU: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile 

      .:oooooooooooooooooooc'        RAM: 1830MiB / 3827MiB

110 points 3 1 flag

Please log in or register to answer this question.

...